kant
Sträcka som är gräns för basyta eller sidoyta i en kropp. Gränsen mellan en basyta och en sidoyta kallas baskant och gränsen mellan två sidoytor sidokant.

Ex: Rätblocket nedan har åtta baskanter och fyra sidokanter.


Åter