rätblock
Kropp som begränsas av sex rektangelområden, varav två ofta kallas basytor och de övriga då kallas sidoytor. Det går också bra att kalla alla rektangelområdena för sidoytor eller bara sidor.
    Där två ytor skär varandra talar man om en kant. Kanten kallas baskant om den är gräns mellan en basyta och en sidoyta och sidokant om den är gräns mellan två sidoytor. Skärningspunkten för två kanter kallas hörn.
    Förr kallades rätblocket för rätvinklig parallellepiped [epipe´d]. Ett specialfall av rätblocket är kuben.

Ex:

Volymen V av ett rätblock är

V = Bh

där B är basytans area och h är höjden. Termen Bh (stora B h) ska tolkas som B·h. Haken i figuren ovan står för rät vinkel (90º, nittio grader).

Ex: En oljetank är 2 m lång, 1,2 m bred och 1,5 m hög. Man får att

V = 2·1,2·1,5 m3 = 3,6 m3 (kubikmeter)

Åter