katet [kate´t]
Endera av de två kortare sidorna i en rätvinklig triangel. Den tredje sidan kallas hypotenusa [hypotenu´sa]. Man säger en katet, två kateter. Ordet katet kommer av ett grekiskt ord som betyder lodlinje och ordet hypotenusa av ett grekiskt ord som betyder sträcka sig under.

Ex:


Haken i figuren står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Åter