rätvinklig triangel
Triangel där en av vinklarna är rät (90°, nittio grader). Den längsta sidan kallas hypotenusa [hypotenu´sa], de två kortare sidorna för kateter (en katet [kate´t], två kateter). Ordet hypotenusa kommer av ett grekiskt ord som betyder sträcka sig under och ordet katet av ett likaledes grekiskt ord som betyder lodlinje. Se också Pythagoras sats [pyta´goras]. Haken i figuren nedan står för rät vinkel (90º, nittio grader).

Åter