koncentrisk
Med samma medelpunkt. Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder spets.

Ex: Koncentriska cirklar, två cirklar med samma medelpunkt.


 Åter