medelpunkt
1. Hos en cirkel, den punkt som ligger lika långt från alla punkter på den kurva som cirkeln utgör.

2. Hos ett klot, den punkt som ligger lika långt från alla punkter på klotytan.

Åter