kvadrant
Yta som begränsas av axlarna i ett koordinatsystem. Kvadranterna är fyra. Ordet kvadrant kommer av ett latinskt ord som betyder fyra.

Åter