längdenhet

Ex: 1 m och 1 km.

Se också enhetssystem.

Åter