längd i rektangel
Vanligen avståndet mellan de två kortare sidorna i rektangeln. Avståndet mellan de två längre sidorna kallas då bredd. Ordet rektangel kommer av två latinska ord som betyder rak respektive hörn, vinkel. Anm: I stället för längd och bredd säger man ofta bas och höjd.

Åter