rektangel
Fyrhörning där vinklarna är räta (90°, nittio grader). Kvadraten är ett specialfall av rektangeln, som i sin tur är ett specialfall av parallellogrammen. Ordet rektangel kommer av två latinska ord som betyder rak respektive hörn, vinkel.
    Geometriskt är en rektangel en sluten kurva som består av fyra sträckor. Den kurva som rektangeln är innesluter ett rektangelområde.

Ex:

Arean A av ett rektangelområde är

A = bh

där b är basen och h är höjden. Termen bh ska tolkas som b·h. Vardagligt säger man rektangelns area i stället för det korrekta rektangelområdets area samt längd och bredd i stället för bas och höjd.

Ex: En rektangel är 8 cm lång och 5 cm bred. Man får att

A = 8·5 cm2 = 40 cm2 (kvadratcentimeter)

Åter