längdskala

Ex: Längdskalan för Bilden nedan är 1:2 (ett på två). Varje sträcka i Bilden är hälften av motsvarande sträcka i Föremålet. Skalan 1:2 ska tolkas som bråket 1/2.
.
Föremål                          Bild


Se också likformighet.

Åter