likbent triangel
Triangel där minst två av sidorna är lika stora. När man talar om basen i en likbent (men inte liksidig) triangel menar man vanligen den tredje sidan. 


Åter