linjediagram
Diagram som består av en sammanhängande följd av sträckor; alternativt talar man om kurvdiagram. Ordet diagram kommer av ett grekiskt ord som betyder rita.

Ex: Diagrammet nedan visar priset i kr för en vara vid några olika tidpunkter.

Åter