mätetal
Tal som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde. Ett mera formellt ord för mätvärde är storhetsvärde.

Åter