mätvärde
Ett vardagligare ord för storhetsvärde, dvs. ett tal (mätetal) följt av en enhet.

Ex: Mätvärdet (storhetsvärdet) 8,6 kg kan skrivas 8,6·1 kg, där 8,6 är mätetalet, 1 kg enheten och kg (kilogram) enhetsbeteckningen.

Åter