klot, klotyta
Ett klot är en kropp som begränsas av en klotyta (en sfär). Klotytan (sfären) är alla de punkter som har samma avstånd till en punkt kallad medelpunkten. En sträcka från medelpunkten till en punkt på klotytan kallas radie, r.

Ex:

Vanliga formler för klotets volym V och klotytans area A är

V = 4pr3/3              A = 4pr2

där p (pi) är ett tal ungefär lika med 3,14 och r är klotets radie.
    4pr3/3 (fyra pi r tre genom tre) ska tolkas som 4·p·r·r·r/3 och 4pr2 (fyra pi r två) som 4·p·r·r. Mer om p finns under pi.

Ex: Diametern [dia´metern eller diame´tern] för en normal seniorfotboll är ca 22 cm, dvs. radien är ca 11 cm. Man får att

V » 4·3,14·11·11·11/3 cm3 » 5 572 cm3 (kubikcentimeter) och
A » 4·3,14·11·11 cm2 » 1 520 cm2 (kvadratcentimeter)

Åter