medelpunktsvinkel
Vinkel mellan två radier och med spetsen i medelpunkten för en cirkel.

Ex:

Åter