vinkel
Vardagligt, två vinkelben som går ihop i en punkt, vinkelspetsen. Mera formellt, två strålar med gemensam ändpunkt i vinkelspetsen samt den vridning som behövs för att det ena vinkelbenet ska sammanfalla med det andra vinkelbenet.

Ex:

Storleken av en vinkel anges vanligen i grader (°). Se också varv.

Ex: I triangeln nedan är vinklarna 40° (fyrtio grader), 65° och 75°.

Om triangelns hörn kallas A, B och C kan man beteckna vinklarna ÙA (vinkeln A), ÙB och ÙC. Man kan också skriva ÙBAC (vinkeln BAC), ÙABC och ÙACB, där mittbokstaven står för det hörn där vinkeln finns.

I vissa matematiska sammanhang anges vinklar i radianer. Se vidare radian.

Åter