minustecken
Tecknet –.

 Tecknet, som ibland kallas subtraktionstecken, uppträdde första gången i en tysk räknebok år 1481. Det ersatte den tidigare beteckningen m. Ordet minus kommer av ett latinskt ord som betyder mindre och ordet subtraktion från ett likaledes latinskt ord som betyder dra ifrån.

Åter