subtraktion
Ett av de fyra räknesätten. De tal eller andra uttryck som ska subtraheras kallas termer och resultatet differens (skillnad). Tecknet – kallas minustecken eller subtraktionstecken. Det uppträdde första gången i en tysk räknebok år 1481 och ersatte då den tidigare beteckningen .
    Ordet minus kommer av ett latinskt ord som betyder mindre och ordet subtraktion från ett likaledes latinskt ord som betyder dra ifrån.

Ex: I subtraktionen

6 – 2 = 4

är 6 och 2 termer, – minustecknet (subtraktionstecknet) och 4 differensen.
    Man läser ”sex minus två är (lika med) fyra” eller ”sex subtraherat med två är (lika med) fyra”.

Åter