multipel [mullti´ppel]
Jämn mångfald av ett tal. Med jämn mångfald menas att multipeln delad med talet är ett heltal. Ordet multipel kommer av ett latinskt ord som betyder mångfaldig. Se också delbar(t) med.

Ex: Talet 15 är en multipel av talet 3, men också av talet 5. Talen 4 och 6 är båda multiplar av talet 2. Man kan också säga att 15 är delbart med 3 respektive 5 och att 4 och 6 är delbara med 2 och vidare att 3 och 5 är delare till 15 och att 2 är en delare till 4 och 6.

Åter