närmevärde
Ungefärligt (approximativt) värde. De flesta mätvärden är närmevärden.

Åter