negativ axel
Den negativa delen av x-axeln respektive y-axeln i ett koordinatsystem. Ordet negativ kommer av ett latinskt ord som betyder säga nej, förneka.

Åter