obekant, obekanta
Den eller de bokstäver i en ekvation eller olikhet vars värde(n) ska bestämmas. Tre vanliga val är x, y och z (i det engelska alfabetets slut!). För konstanter används ofta bokstäverna a, b och c (i alfabetets början).
    Jämför med X-rays, det engelska ordet för röntgenstrålar. Strålarna kallades i början så därför att deras ursprung var okänt; i engelskan har namnet stannat kvar.

Åter