olikhet
Ett uttryck som består av minst två led (”delar”). En eller flera obekanta kan förekomma. Leden avskiljs med hjälp av olikhetstecken. Är leden två talar man om vänstra ledet, VL, respektive högra ledet, HL.

Ex: x – 5 > 3 (x minus fem är större än tre). Vänstra ledet är x – 5 och högra 3.

Ex: 2x + 3 ³ 8 (två x plus tre är större än eller lika med åtta).

Att lösa en olikhet (med en obekant) är att bestämma sådant värde på den obekanta att olikhetstecknet gäller. Lösningen är det värde som bestämts.

Ex: Lösningen till olikheten x – 5 > 3 är x > 8.

Ex: Lösningen till olikheten 2x + 3 ³ 8 är x ³ 2,5.

Åter