olikhetstecken
Tecken som avskiljer olika led (”delar”) i en olikhet.
 
Tecken Läses Exempel
     
> är större än 8 > 5
< är mindre än 4 < 6

Med hjälp av likhetstecknet = och de två olikhetstecknen ovan får man följande tecken.
 
Tecken Läses Exempel
     
³ är större än eller lika med y ³ 7; y är minst 7
£ är mindre än eller lika med x £ 2; x är högst 2

 Jämför med följande två tecken.
 
Tecken Läses Exempel
     
» är ungefär lika med 343,21 » 343
¹ är inte lika med”, är skilt från 12 ¹ 10

Åter