origo [ori´go; hårt g]
Skärningspunkten (nollpunkten) för axlarna i ett koordinatsystem. Origos koordinater i ett tvådimensionellt system är (0, 0), som också kan skrivas (0; 0); man läser ”punkten noll noll”. Ordet origo kommer av ett latinskt ord som betyder uppkomma, börja. Detta finns i svenska ord som original [or(i)gina´l] och originell.

Ex:

Åter