överslagsräkning
Att använda avrundade tal för att snabbt kontrollera om resultatet av en beräkning verkar rimligt. Avrundningarna får vara ganska grova eller t.o.m. grova. Se också avrundning.

Ex: . Anm: Observera tecknet » (”är ungefär lika med”) mellan , men likhetstecknet = mellan .

Ex: 123 + 469 – 34 » 100 + 500 – 0 = 600

Ex: 57·71 » 60·70 = 4 200

Åter