parallellepiped [epipe´d]
Rätvinklig parallellepiped, äldre ord för rätblock. Ordet epiped kommer av ett grekiskt ord som betyder plan, yta.

Åter