prioriteringsregler
Regler som anger i vilken ordning räkneoperationer ska utföras. Ordet prioritera kommer av ett latinskt ord som betyder ge företräde åt.

Ex: 8(52 + 1) – 43 ·2 + 8/2

 • Först beräknas potenser. 8(25 + 1) – 64·2 + 8/2
 • Sedan innehållet i parenteser. 8·26 – 64·2 + 8/2
 • Därefter utförs multiplikation och division, i valfri ordning. 208 – 128 + 4
 • Till sist utförs addition och subtraktion, i valfri ordning. 84


  Bråk. Om vågrätt bråkstreck används behövs inga parentestecken.

  Ex:

  Ex:

  Om en multiplikation finns i nämnaren i ett bråk är det lätt att göra fel, särskilt på miniräknaren.

  Ex: . Fel är att efter divisionen 24/3 = 8 multiplicera med 4. På miniräknaren ska man i tur och ordning slå   24   ÷   3   ÷  4  och   =.  

  Åter
 •