perfekta tal
Tal där summan av talets delare är lika med talet själv. Obs! Talet själv räknas då inte som en delare. Ett annat ord är fullkomliga tal.
    Ett tal b är en delare till talet a om kvoten a/b är ett heltal.

Ex: I sammanhanget godkända delare till talet 6 är 1, 2 och 3. Summan av dem är 6, som är lika med talet själv. Alltså är 6 ett perfekt tal.

Ex: I sammanhanget godkända delare till talet 10 är 1, 2 och 5. Summan av dem är 8, som inte är lika med talet själv. Alltså är 10 inte ett perfekt tal.

De forntida grekiska matematikerna blev så förtjusta i detta slag av tal att de kallade dem perfekta (fullkomliga). Själva fann de fyra perfekta tal: 6, 28, 496 och 8 128. Ett femte, 33 550 336, upptäcktes först på 1400-talet.
    I dag (år 2003) är 39 perfekta tal kända, det största med ca 8,1 miljoner siffror. Mer info finns på hemsidan http://susning.nu/Perfekt_tal.

Åter