plan
En yta som inte är buktig och som är obegränsad åt alla håll. Se också geometriska grundbegrepp.

Åter