geometriska grundbegrepp
Geometri handlar om ”form, storlek och andra egenskaper hos figurer”. Den utgår från ett antal grundbegrepp. Några av de viktigaste definieras kortfattat.

 • Dimension. Utsträckning. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder uppmätning.

 • Punkt, ”något som har ett bestämt läge men är utan utsträckning”.
  Ex: Medelpunkten i en cirkel.

 • Kurva, endimensionell figur som har bara dimensionen längd. En kurva kan vara böjd eller rak (rät). Den kan vidare vara obegränsad (utan slut) åt båda håll eller begränsad åt ett håll eller begränsad åt båda håll. En kurva som är utan ändpunkter kallas sluten.
  Ex:

 • Linje, kurva som är rak (rät) och obegränsad åt båda håll (sträcker sig oändligt åt båda håll).

 • Stråle, kurva som är rak (rät) och är begränsad åt ett håll.
  Ex: Benen i en vinkel.


 • Sträcka, kurva som är rak (rät) och är begränsad åt båda håll.
  Ex: Sidorna i en triangel.

 • Längd, avståndet mellan två punkter på en kurva (längs med kurvan).

 • Yta, sammanhängande område. En yta kan var plan eller buktig samt begränsad eller obegränsad. Den är tvådimensionell, har dimensionerna längd och bredd.
  Ex:
  Ett golv har en yta som är plan och begränsad.
  Ex: Ett klot har en yta som är buktig och begränsad.

 • Area, storleken av en begränsad yta.
  Ex: Arean av ett golv. Arean av en klotyta, t.ex. jordens yta.

 • Plan, icke-buktig yta som är obegränsad åt alla håll.

 • Plant område, plan yta som är begränsad åt alla håll. Ofta säger man bara område.
  Ex: Cirkelområde, dvs. det område som finns innanför den kurva som cirkeln är.
  Ex: Rektangelområde, dvs. det område som finns innanför den kurva som rektangeln är.

 • Rand, en kurva (eller kurvor) som avgränsar ett plant område (ett område).
  Ex: En cirkel (som är en kurva).
  Ex: En rektangel (som är en kurva bestående av fyra sträckor).

 • Rum (rymd), ”något som sträcker sig obegränsat åt alla håll”. Ett rum är tredimensionellt, har dimensionerna längd, bredd och djup (höjd).

 • Rymdområde, sammanhängande del av rummet som begränsas av en eller flera ytor.
  Ex: Ett klot, t.ex. en fotboll, är ett rymdområde som begränsas av en yta, klotytan.
  Ex: En kub, t.ex. en tärning, är ett rymdområde som begränsas av sex delytor.

 • Kropp, vanligt namn på vissa rymdområden.
  Ex: Klot, cylinder, kub.

 • Volym, storleken av ett rymdområde.
  Ex: Volymen av ett klot.

  Åter
 •