positiv axel
Den positiva delen av x-axeln respektive av y-axeln. Se vidare koordinatsystem.

Åter