precision
Precision har att göra med hur väl upprepade mätningar av samma objekt överensstämmer med varandra, oavsett hur god överensstämmelsen är med det sanna värdet. Jämför med noggrannhet.

Ex: Antag en termometer där man inte observerat att kvicksilverpelaren delat på sig. Avläsningar som ett antal personer gör kan mycket väl överensstämma med varandra.

Åter