noggrannhet
Noggrannhet har att göra med hur väl ett närmevärde (ett ungefärligt värde) överensstämmer med det sanna värdet. Jämför med precision.

Ex: 3 756 personer betalar inträde till en ishockeymatch. Närmevärdet 3 760 t.ex. är mera noggrant än närmevärdet 3 800, som i sin tur är mera noggrant än närmevärdet 4 000.

Ex: Talet 3,14159 är ett mera noggrant närmevärde till talet p (pi) än talet 3,14.

Man säger inte gärna att ett visst värde är mera exakt än ett annat; ett bättre ordval är ”mera noggrant”. Exakta värden är ovanliga; de flesta mätvärden är närmevärden.

Åter