produkt
Resultatet av att ett antal faktorer multipliceras med varandra.

Ex: Produkten av 5򉕕0 鋜 200.

Ex: Produkten av 2a3b 鋜 6ab. Se ocks algebra.

舤er