proportionell(t) mot
Som står i ett bestämt förhållande till något annat. Se också proportionalitet.

Åter