punkt
”Något som har ett bestämt läge men är utan utsträckning.” En punkt markeras ibland med ett kryss (´). Se också geometriska grundbegrepp.

Ex: Medelpunkten för en cirkel.

Åter