räknesätten
Med de fyra räknesätten menar man i dag addition, subtraktion, multiplikation och division. Långt tillbaka i tiden talade man om fler räknesätt. Som särskilda räknesätt betraktade man bl.a. fördubbling och halvering. Först på 1700-talet fördes sätten samman till fyra.

Två räknesätt utöver de vanliga fyra är räkning med potenser och räkning med rotuttryck.

Åter