potens
Tal eller algebraiskt uttryck skrivet på formen an där a kallas bas och n exponent. Man läser ”a upphöjt till n”. Ett äldre lässätt är ”n:te digniteten av a”. Ordet potens kommer av ett latinskt ord som betyder förmåga och ordet dignitet av ett likaledes latinskt ord som betyder värdig.

Ex: 52 (fem upphöjt till två), som är lika med 5·5.

Ex: 104 (tio upphöjt till fyra), som är lika med 10·10·10·10.

Ex: b3 (b upphöjt till tre), som är lika med b·b·b.

Ex: (tre fjärdedelar upphöjt till två) som är lika med . Observera att inte är lika med .


 • Exponenten ett negativt tal. I exemplen ovan är exponenten ett positivt tal, men den kan också vara ett negativt tal.

  Ex: 10–2 (tio upphöjt till minus två), som definieras som där exponenten nu är ett positivt tal. Man får att


   

 • Exponenten annat än ett heltal. I skolmatematiken är exponenten vanligen ett heltal. Men den kan bl.a. också vara ett bråk eller ett tal i decimalform.

  Ex: 41/2 (fyra upphöjt till en halv), som är detsamma som .se också roten ur tal.

  Åter
 •