rand
En sluten kurva som avgränsar ett område.

Ex: En cirkel (som ju är en kurva) avgränsar ett cirkelområde.

Ex: En rektangel (som ju är en kurva bestående av fyra sträckor) avgränsar ett rektangelområde.

Åter