räta linjens ekvation
Detsamma som linjens ekvation. Tillägget rät är egentligen onödigt. En linje är definitionsmässigt rät (rak)

Åter