rät linje
Kurva som är rät (rak). Se också geometriska grundbegrepp.

Åter