rät vinkel
Vinkel som är 90° (nittio grader). Den markeras vanligen med en hake.

Åter