reguladetri [reguladetri´]
Metod att i vissa fall beräkna ett fjärde tal när tre tal är givna. Ordet kommer av tre latinska ord som tillsammans betyder regeln om de tre. Termen reguladetri togs bort i den svenska skolmatematiken på 1960-talet. Sedan dess använder man i stället termen proportionalitet; se detta ord.

Åter