rum, rymd
Ett rum är något som är obegränsat åt alla håll. Ett annat ord är rymd. Se också geometriska grundbegrepp.

Åter