rymdområde
En sammanhängande del av rummet som avgränsas av en eller flera ytor.

Ex: Ett rätblock (en ”låda”) är ett rymdområde som avgränsas av sex ytor.

Åter