sänka
Äldre ord för avrunda nedåt. Se vidare avrundning.

Åter