sats
Ett påstående som kan bevisas eller som är sant om vissa förutsättningar antas sanna. Ett annat ord är teorem.  Se också axiom.

Ex: Pythagoras sats [pyta´goras].

Åter